Powrót

Fundusz socjalny

Członkom STOART – artystom w trudnej, spowodowanej m.in. dotkliwą chorobą, podeszłym wiekiem itp.,  sytuacji materialnej udzielamy pomocy finansowej z Funduszu socjalnego.

 

Na podstawie wniosku do Funduszu i udokumentowanych okoliczności (sytuacja zdrowotna, wypadek losowy) oraz wydawanego przez Urzędy Skarbowe zaświadczenia o dochodach podatnika w minionym roku Zarząd może przyznać jednorazową zapomogę.

Zwracamy uwagę, że w związku z uchwaloną przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów w lipcu 2017 roku zmianą Regulaminu funduszu socjalnego STOART zaświadczenie Urzędu Skarbowego o dochodach jest  dokumentem wymaganym w procedurze aplikacyjnej.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem funduszu socjalnego STOART.

Informacji w sprawie procedury udziela sekretariat STOART – tel. 22 556 92 11